Przydział placówek

Imię i nazwisko pracownika Przydzielona placówka 
mgr Gurgoń Barbara ZSO 1,  ZSO 2, ZSEU (wspólnie z p.  J. Majorek)
mgr Hanzel Jolanta SP 1, PM 8, Przed. Prywatne „Kolorado”
mgr Martyna Polczyk SP 19, ZSiPP
mgr Leszek Wacławczyk PM 2, PM 4, Salezjanie
mgr Majorek Joanna SP 10, ZSEU (wspólnie z p. B. Gurgoń)
mgr Muszyńska Dorota -
mgr Ploch Katarzyna PM 1, PM 7, PM 13
mgr Sobik Zbigniew SP 4, ZSSp (wspólnie z p. P. Stopyra)
mgr Stopyra Patrycja PM 3, PM 9, SP 2
mgr Zdebik Aleksandra PM 12, SP 17
mgr Żerdzińska Małgorzata PM 11, SP 3
mgr Milena Tutajewicz SP 8, Gim 5