Sieć współpracy i samokształcenia – Grupa wsparcia dla logopedów

PROTOKÓŁ:

Dnia 28.03.2019r. odbyło się kolejne spotkanie Logopedycznej Grupy Wsparcia, w którym wzięło udział dziewięciu logopedów świętochłowickich szkół,  przedszkoli oraz poradni.

Na wstępie omówiono statystykę zbiorczą przeprowadzonych w minionym semestrze diagnoz i terapii logopedycznych we wszystkich świętochłowickich placówkach. .Opracowanie statystyczne  zostało umieszczone na stronie PPP.
Kolejnym poruszonym zagadnieniem była współpraca logopedy z rodzicami oraz wszystkie trudne aspekty wzajemnych kontaktów.
Następnie dyskutowano na temat orzeczeń i opinii wydawanych przez PPP, ich zrozumiałości dla rodzica.
Kolejnym krokiem było  przedstawienie informacji dotyczących zmian w wydawaniu orzeczeń dotyczących afazji oraz niedosłuchu centralnego.
Na zakończenie logopedzi  konsultowali wzajemnie trudne kwestie logopedyczne dotyczące ich obecnej praktyki.

 

PROTOKÓŁ

31.01.2019 odbyło się w poradni kolejne spotkanie logopedycznej grupy wsparcia, w którym wzięło udział pięcioro logopedów świętochłowickich szkół i przedszkoli. Poruszono następujące kwestie:
1). Sprawy organizacyjne dotyczące godzin oraz terminów spotkań.
2). Wykład  prof.dr hab.n.med. Małgorzaty  Janas-Kozik na temat aktualnego podejścia na świecie do kwestii spektrum autyzmu (film).
Dyskusja 
3). Propozycje dotyczące organizacji Światowego Dnia Logopedy (6 marzec)
4). Omawianie bieżących spraw dotyczących terapii logistycznych.

PROTOKÓŁ

SPOTKANIA LOGOPEDÓW ŚWIĘTOCHŁOWICKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RAMACH LOGOPEDYCZNEJ GRUPY WSPARCIA

W dniu 29.11.2018r. odbyło się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach kolejne spotkanie logopedycznej grupy wsparcia. W spotkaniu wzięło udział siedmiu logopedów ze świętochłowickich szkół i przedszkoli oraz z PPP. Poruszono następujące zagadnienia:

  1. Dokumentacja logopedyczna w placówkach oświatowych w świetle nowych przepisów prawa oświatowego – wystąpienie dyrektora PPP mgr Leszka Wacławczyka.

  2. Pomoce logopedyczne wykorzystywane w pracy logopedycznej z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera.

  3. Ustalenie płaszczyzny pomocy logopedycznej udzielonej przez poradnię PM9 oraz PM2.

Na zakończenie ustalono temat kolejnego spotkania.

PROTOKÓŁ

SPOTKANIA LOGOPEDÓW ŚWIĘTOCHŁOWICKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RAMACH LOGOPEDYCZNEJ GRUPY WSPARCIA

W dniu 22.01.2018r. odbyło się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach kolejne spotkanie logopedycznej grupy wsparcia. W spotkaniu wzięło udział ośmioro logopedów ze świętochłowickich szkół i przedszkoli oraz z PPP. Temat spotkania dotyczył trudności napotykanych na co dzień w praktyce logopedycznej. Poruszono następujące zagadnienia:

  1. Jak rozwiązywać kwestie organizacyjne prowadzonych terapii logopedycznych w szkołach i przedszkolach, biorąc pod uwagę zbyt małą ilość godzin w stosunku do ilości dzieci.

  2. Jak wzmocnić współpracę z rodzicami oraz specjalistami (laryngolog, ortodonta).

Poruszono również kwestie związane z przepisami prawa oświatowego, dotyczące czasu trwania jednostki czasowej prowadzonych terapii logopedycznych. Na pytania odpowiadał dyrektor poradni mgr Leszek Wacławczyk.

Na zakończenie ustalono temat kolejnego spotkania.

W dniu 23.11.2017 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świetochłowicach odbyło się spotkanie logopedów świętochłowickich placówek oświatowych. W spotkaniu uczestniczyło ośmiu logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na wstępie dyrektor PPP mgr Leszek Wacławczyk powitał wszystkich zebranych życząc owocnego spotkania oraz oferując swoją pomoc w razie jakichkolwiek potrzeb. Następnie każdy z zaproszonych logopedów przedstawił się a w dalszej kolejności przedstawił swoje oczekiwania dotyczące kolejnych spotkań grupy wsparcia. Wyłoniono ochotników, którzy zgodzili się podzielić swoją wiedzą dotyczącą zagadnień związanych z tematami, w których specjalizują się na co dzień w swojej pracy logopedycznej. Kolejnym etapem spotkania była owocna dyskusja dotycząca wykorzystywanych podczas diagnozy i terapii pomocy logopedycznych. Na zakończenie spotkania wymieniono się kontaktami, w ramach zacieśnienia współpracy oraz ustalono terminy kolejnych spotkań:

22.01.2018r. godz.9.00

19.03.2017r. godz.9.00

21.05.2017r. godz.9.00