Wspomaganie szkół i placówek

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

Zapraszamy nauczycieli, specjalistów szkół, przedszkoli  i placówek oświatowych miasta Świętochłowice do udziału w koordynowanych przez naszą Poradnię sieciach współpracy
i samokształcenia.

W ramach naszych sieci wymieniamy się doświadczeniami między uczestnikami, analizujemy przykłady dobrych praktyk, poszerzamy nasze kompetencje, tworzymy nowe rozwiązania na potrzeby świętochłowickich szkół, przedszkoli, nauczycieli i specjalistów uczestniczących w sieciach. Uczestnictwo w naszych sieciach daje możliwość nawiązywania kontaktów i współpracy nauczycieli i specjalistów ze wszystkich szkół, przedszkoli
i placówek oświatowych Świętochłowic, a także korzystania z metodycznego
i merytorycznego wsparcia ekspertów.

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Poradni proponujemy uczestnictwo w  następujących sieciach współpracy i samokształcenia:

  1. Sieć współpracy samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych.
  2. Sieć współpracy samokształcenia dla doradców zawodowych.
  3. Sieć współpracy samokształcenia dla logopedów szkolnych.
  4. Sieć współpracy samokształcenia dla nauczycieli z krótkim stażem pracy.
  5. Sieć współpracy samokształcenia dla pracowników przedszkoli.