Profilaktyka – uzależnienia

Punkt Konsultacyjny ds.uzależnień dzieci i młodzieży

 

Dyżur: każda środa w godz. 14:30-16:30 lub dowolny termin po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu (32-2454910).

Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień dzieci i młodzieży świadczy  pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania  o charakterze konsultacyjnym
i motywacyjnym.

Główne zadanie: prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Na konsultacje zapraszamy w szczególności:
– dzieci i  młodzież eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi,
– dzieci i młodzież nadużywające lub uzależnione od narkotyków, alkoholu, leków lub innych środków zmieniających świadomość, osoby uzależnione od nikotyny, hazardu czy komputera,
– członków rodziny czy osoby bliskie osobie uzależnionej,
– nauczycieli, pedagogów i  inne osoby, które w swojej pracy mogą stykać się
z problematyką uzależnień.

Podczas spotkania można otrzymać min:
- informacje dotyczące uzależnień i profilaktyki uzależnień,
– informacje dotyczące stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień, oddziałów detoksykacyjnych, poradni zajmujących się leczeniem uzależnień, grup wsparcia,
– wsparcie w sytuacji kryzysowej,
– poradę dotyczącą strategii postępowania w stosunku do osoby uzależnionej,
– indywidualną ofertę pomocową.

 

 

stop_uzaleznieniom

 

(źródło zdjęcia: http://zpokrzywaczka.pl/uzaleznienia/)