Linki

Ważne strony:

Nazwa instytucji Adres strony internetowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej https://men.gov.pl
Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl
Kuratorium Oświaty w Katowicach http://kuratorium.katowice.pl
Miasto Świętochłowice www.swietochlowice.pl
Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach www.mzo.swietochlowice.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach www.ops-sw.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach www.pup-swietochlowice.pl
Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach www.cis.swietochlowice.pl
Młodzieżowe Centrum Kariery przy OHP w Świętochłowicach http://www.slaska.ohp.pl/jednostki-organizacyjn/mlodziezowe-centra-kariery/mck-swietochlowice
Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach http://www.zoz.net.pl/poradnie/osrodek-rozwiazywania-problemow-alkoholowych
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Katowicach www.womkat.edu.pl
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach www.metis.pl
Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach mdksw.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl
Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii www.narkomania.gov.pl