Zawodowy

Praca w dziale zawodowym skoncentrowana jest na prowadzeniu zajęć warsztatowych dla klas.

Prowadzone są również indywidualne porady dotyczące ukierunkowania zawodowego.

Specjaliści:

 • Psycholog, oligofrenopedagog, zatrudniona w poradni  od 1989r.  26-letnie doświadczenie jako nauczyciel i pedagog w szkole specjalnej.

  Najważniejsze kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

  Studium Psychoterapii.

  Kurs Kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki.

  Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy z dzieckiem i uczniem autystycznym.

  Pedagogika lecznicza

  oraz bardzo liczne szkolenia z różnego zakresu

 • magister Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy.

  Zajmuje się diagnozą uczniów pod kątem planowania kariery i zdobywaniu zawodu. Udziela pomocy
  w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową dzieci i młodzieży, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

  Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne:

  - Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość,

  - Przygotowanie pedagogiczne,

  - Pedagogika opiekuńczo wychowawcza,

   Liczne szkolenia dotyczące problematyki wychowawczej dzieci i młodzieży.

 • pedagog, nauczyciel kontraktowy,  terapeuta z zakresu terapii ręki oraz terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne..

  Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie. Prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów z dysleksją rozwojową oraz uogólnionymi trudnościami w nauce. 
  Ukończyła:

  • studia z zakresu Resocjalizacji
  • studia z zakresu Pedagogiki Opiekuńczej i Socjalnej
  • studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna”
  • studia podyplomowe „Socjoterapia.”