Socjoterapii i terapii sensomotorycznej

Specjaliści:

 • Psycholog (specjalizacja – psychologia wychowawcza), nauczyciel dyplomowany. We wrześniu 2015 roku obchodziła 25-lecie swojej pracy.

  Zajmuje się diagnostyką oraz terapią indywidualną i grupową dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.  W swojej pracy pomaga dzieciom z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi i rozwojowymi oraz ich rodzinom.  Prowadzi zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi   w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

  Ważniejsze, odbyte szkolenia zawodowe:

  • Podstawy psychoterapii (m.in. trening umiejętności wychowawczych, trening interpersonalny, trening ekspresji twórczej, trening bioenergoterapeutyczny).
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne w pracy z dzieckiem.
  • Agresja w szkole.
  • Skuteczne metody radzenia sobie z agresją.
  • Zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży.
  • ADHD diagnoza i psychoedukacja.
  • Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny.

  Zmiana jest możliwa – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

 • pedagog, oligofernopedag, surdopedagog, tyflopedagog, posiada doświadczenie w pracy 
  z dziećmi i młodzieżą jako pedagog szkolny, nauczyciel rewalidator, terapeuta, wychowawca 
  w bursie szkolnej, nauczyciel- konsultant, wykładowca;  od września 2017 dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; nauczyciel dyplomowany.

  Wykształcenie:

  • studia magisterskie z pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji,
  • studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,
  • studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej,
  • studia podyplomowe z surdopedagogiki,
  • studia podyplomowe z tyflopedagogiki,
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
  • kurs kwalifikacyjny: organizacja i zarządzanie w oświacie.

  Dodatkowe kwalifikacje:

  - instruktor i trener licznych programów edukacyjnych i profilaktycznych min.: Vygotskian Developmental Cognitive Curriculum Key to learning trainer, TOC w edukacji, Golden Five,
  - kwalifikacje w zakresie metody psychostymulacyjnej  „Dyna-Lingua M.S”,
  - kształcenie dorosłych: andragogika;
  - terapia krótkoterminowa Solution Focused Approach in education  /podejście skoncentrowane na rozwiązaniach/

   

  Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach.

   

 • pedagog, nauczyciel kontraktowy,  terapeuta z zakresu terapii ręki oraz terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

  Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie. Prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów z dysleksją rozwojową oraz uogólnionymi trudnościami w nauce. 
  Ukończyła:

  • studia z zakresu Resocjalizacji
  • studia z zakresu Pedagogiki Opiekuńczej i Socjalnej
  • studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna”
  • studia podyplomowe „Socjoterapia.”
 • pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel kontraktowy

  Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz diagnozą procesów przetwarzania sensorycznego.

  Prowadzi terapię indywidualną dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się oraz terapię sensomotoryczną.

  ·         studia podyplomowe „Diagnoza i terapia pedagogiczna”

  ·         studia podyplomowe „Integracja Sensoryczna”

  ·         studia podyplomowe „Edukacja elementarna”

  ·         kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika”