Logopedyczny

Diagnoza logopedyczna:

 • wywiad z rodzicami
 • badanie funkcji oddychania i połykania
 • badanie zgryzu i budowy narządów mowy
 • badanie słuchu (Platforma Zmysłów)
 • badanie poprawności artykulacyjnej
 • sprawdzanie kompetencji językowej (nadawanie i rozumienie mowy w zależności od wieku)
 • badanie płynności mowy
 • badania logopedyczne dzieci na terenie przedszkoli

Terapia logopedyczna:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dostosowanych metodologicznie do specyfiki zaburzeń mowy
 • terapia grupowa dzieci i młodzieży jąkającej się
 • współpraca z innymi specjalistami w sprawie dzieci z zaburzeniami mowy (wychowawcy dzieci przedszkolnych, nauczyciele, neurolog, audiolog, foniatra, laryngolog, ortodonta, psychiatra, pediatra, pedagog, psycholog)

Profilaktyka logopedyczna:

 • prelekcje dotyczące sposobów zapobiegania zaburzeniom mowy wygłaszane dla nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Specjaliści:

 • Logopeda, nauczyciel dyplomowany, pracownik poradni od 1997r., członek zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

  Ukończyła studia pedagogiczne, studia podyplomowe logopedyczne oraz liczne szkolenia, kursy i konferencje z zakresu terapii zaburzeń mowy o różnej patogenezie, jak również wspomagania rozwoju mowy dziecka.


  W poradni zajmuje się:

  • diagnozą logopedyczną: (wywiad z rodzicami ,badanie funkcji oddychania i połykania, badanie zgryzu i budowy narządów mowy, badanie słuchu (Platforma Zmysłów), badanie poprawności artykulacyjnej, sprawdzanie kompetencji językowej – nadawania i rozumienia mowy w zależności od wieku, badanie płynności mowy, badania logopedyczne dzieci na terenie przedszkoli i szkół)
  • terapią logopedyczną: (prowadzenie zajęć terapeutycznych dostosowanych metodologicznie do specyfiki zaburzeń mowy – terapia dzieci z dyslalią, niedosłuchem, dysleksją, cechami autyzmu, Zespołem Aspergera, giełkotem, opóźnionym rozwojem mowy, rozszczepem podniebienia oraz innymi niepełnosprawnościami przebiegającymi z nieprawidłowym rozwojem mowy czynnej i biernej, terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży jąkającej się ,współpraca z innymi specjalistami w sprawie dzieci z zaburzeniami mowy – wychowawcy dzieci przedszkolnych, nauczyciele, neurolog, audiolog, foniatra, laryngolog, ortodonta, psychiatra, pediatra, pedagog, psycholog)
  • profilaktyką logopedyczną: (prelekcje dotyczące sposobów zapobiegania zaburzeniom mowy wygłaszane dla nauczycieli, wychowawców i rodziców)
  • wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci  Od 1997r prowadzi działalność terapeutyczną i społeczną na rzecz osób jąkających się, m.in. organizuje spotkania w Klubie „J” – Klubie Samopomocy Osób Jąkających Się, dla osób z zaburzeniami płynności mówienia z województwa śląskiego.